POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/0436

samolot (airplane)

BOEING, 777-200LR

Warszawa (EPWA)

2019-02-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 777-200LR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
4X-ECC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-02-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Na dzień 14 lutego 2019 r. na godzinę 23:00 LMT zaplanowano lot nr LY234 samolotu Boeing 777-258 o znakach rejestracyjnych 4X-ECC na trasie EPWA-LLBG. Lot miał status lotu HEAD a całość operacji odbywała się na wojskowej płycie lotniska EPWA. Załoga przybyła na stanowisko postojowe w zaplanowanym czasie aby wykonać standardowe procedury w ramach przygotowana samolotu do lotu. Kapitan samolotu przed wejściem na pokład ustalił z koordynatorem operacji, że w takcie wypychania/podciągania zostaną uruchomione oba silniki samolotu. Pasażerowie lotu przybyli z opóźnieniem i o godzinie 23:55 LMT zaczęli zajmować miejsca w samolocie. Przed rozpoczęciem operacji wypychania samolotu, koordynator operacji, operator ciągnika holowniczego i wojskowy koordynator ruchu naziemnego ustalili, iż samolot zostanie wypchnięty, a następnie podciągnięty po łuku w prawo i ustawiony przodem do wjazdu w drogę kołowania TWYZ3. Wypychanie samolotu rozpoczęło się zgodnie z planem. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów (w trakcie wypyc

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-