POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/0620

samolot (airplane)

Diamond, DA42

Lublin (EPLB)

2019-03-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond, DA42
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TRL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lublin (EPLB)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-03-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Goldwings Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie samolotu na zamkniętym lotnisku.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution