INCYDENT (INCIDENT) - 2019/1713

samolot (airplane)

Embraer - ERJ190-200-200IGW

RWY 15 lotniska EPWA

2019-05-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Embraer - ERJ190-200-200IGW
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LNM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
RWY 15 lotniska EPWA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
b.d.
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution