INCYDENT (INCIDENT) - 2019/2149

samolot (airplane)

BOEING, 737-8AS

Warszawa (EPWA)

2019-06-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8AS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RSQ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
RYANAIR SUN
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata ciśnienia w kabinie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution