WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2937

ULM (ultralight aircraft)

Pipistrel Virus SW-100

Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)

2019-07-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Pipistrel Virus SW-100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SGWT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19.07.2019 roku pilot, (posiadający Świadectwo Kwalifikacji UACP z ważnym uprawnieniem podstawowym UAP(L)) wykonywał loty doskonalące na samolocie ultralekkim z udziałem pilota ?bezpieczeństwa? instruktora samolotowego, posiadającego doświadczenie na tym typie statku powietrznego. Około godziny 09:50 LMT po około 10 lotach treningowych w trakcie podchodzenia do lądowania z bocznym wiatrem, pilot ?bezpieczeństwa? instruktor przejął sterowanie samolotem. W fazie wyrównania i wytrzymania samolot znajdując się na wysokości około dwóch metrów przepadł na prawe skrzydło. Na skutek twardego przyziemienia z przepadnięciem, nastąpiło uszkodzenie końcówki prawego skrzydła, śmigła i złamana została prawa goleń podwozia głównego. Załoga samodzielnie opuściła kabinę samolotu nie odnosząc obrażeń ciała. Pilot o zdarzeniu telefonicznie powiadomił PKBWL. Pilot poddał się badaniu na okoliczność zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, z wynikiem 0,00 mg/l. Pilot ?bezpieczeństwa? instruktor samolotowy oddal

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-