POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/3361

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Tecnam P2008-JC / Cessna 152

TMA Łódź

2019-08-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2008-JC / Cessna 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HSI / SP-KWW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
TMA Łódź
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-08-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczne zbliżenie dwóch statków powietrznych w obrębie CTR EPLL.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution