WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/3877

samolot (airplane)

PZL-OKĘCIE, Koliber 150

Łyszkowice / Jeziorsk

2019-09-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-OKĘCIE, Koliber 150
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KYS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łyszkowice / Jeziorsk
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy zawodowy - instruktor
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-