WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/4109

motoparalotnia (powered paraglider)

b.d. (ND)

Mikołów

2019-09-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mikołów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 12.09.2019 r. około godziny 16:05 z innego terenu do startu i lądowania do lotu wystartowała motoparalotnia PPGG. Lot odbywał się w rejonie Mikołowa. Po około 44 min lotu, w trakcie zakrętu w prawo wykonywanego na wysokości około 30 m w pobliżu miejsca lądowania nastąpiło jego pogłębienie i zderzenie motoparalotni z ziemią. W wyniku zderzenia z ziemią pilot motoparalotni poniósł śmierć na miejscu a wózek motoparalotni uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-