WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/4164

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Warszawa Babice (EPBC)

2019-09-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3367
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot / Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 15 września 2019 roku z pasa trawiastego 28 lotniska Aeroklubu Warszawskiego uczeń-pilot wystartował wraz z instruktorem do lotu szkolnego na zadanie celność lądowania połączone z nauką lotu na holu. Po około 150-200 m rozbiegu nastąpiło oderwanie szybowca (SZD-50-3 Puchacz, znaki rejestracyjne SP-3367) od pasa, a następnie samolotu holującego (Aviat Husky, znaki rejestracyjne SP-TIR). Chwilę po oderwaniu pilot samolotu zauważył brak możliwości zwiększenia prędkości powyżej 100 km/h oraz znacznie zmniejszoną prędkość wznoszenia. Nad prostopadłym do pasa odcinkiem drogi kołowania wysokość zespołu wynosiła około 30-40 m. W momencie, gdy zespół zaczął zbliżać się do linii lasu, instruktor-pilot przejął sterowanie szybowcem i wyczepił linę holowniczą. Po wyczepieniu pilot samolotu stwierdził poprawne parametry wznoszenia i kontynuował lot po kręgu, a instruktor-pilot wykonał zakręt w lewo o około 180° z zamiarem lądowania z wiatrem. W trakcie podejścia do lądowania nastąpiło przepadnięcie szybowca i uderze

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution