INCYDENT (INCIDENT) - 2019/4170

ULM (ultralight aircraft)

Aeroprakt, A-22

Lądowisko Zator

2019-09-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt, A-22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SKRB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Zator
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotu ultralekkiego
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution