WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/4305

dron (UAV/RPAS)

BSP/Dron

Gdynia Chwarzno-Wiczlino

2019-09-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
dron (UAV/RPAS)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BSP/Dron
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-YRBA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gdynia Chwarzno-Wiczlino
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
operator UAVO w trakcie egzaminu
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Ośrodek Airborn: 1) Zmienić instrukcję BSP w taki sposób, aby wyeliminować czynniki sprzyjające popełnianiu błędów poprzez: a. analizę wykonywania poszczególnych czynności i dokładne określenie czynności manualnych służących zabezpieczeniu przed przypadkowym startem; b. jednoznaczne określenie położenia konsoli sterującej podczas realizacji czynności przygotowania do lotu, a w szczególności czynności odbezpieczania (w odniesieniu do punktu 17.10. a. instrukcji BSP); 2) Opracować i wdrożyć do działalności szkoleniowej ośrodka programy i procedury zapewniające bezpośredni nadzór instruktorski nad wykonywaniem przez szkolonych czynności wymagających zachowania szczególnej ostrożności, a w tym nad czynnością odbezpieczania BSP. Urząd Lotnictwa Cywilnego: 1) W porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej określić zasady wykonywania symulowanych lotów BVLOS na potrzeby prowadzenia egzaminów do uprawnień BVLOS. 2) Rozpowszechnić informację wśród użytkowników BSP T-34 dotyczącą konieczności dokonania weryfikacji instrukcji BSP zgodnie z zaleceniem dla Ośrodka Airborn (p. 17.1).

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-