WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/4791

szybowiec (glider)

SZD-9 Bocian

Bezmiechowa / Lesko

2019-10-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 Bocian
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3711
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bezmiechowa / Lesko
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-10-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19.10.2019 r. na lądowisku Bezmiechowa pilot kontynuowała szkolenie w lotach żaglowych. Po ukończeniu szkolenia z instruktorem pilot została dopuszczona do lotów samodzielnych. O godzinie 16:24 (LMT) wystartowała metodą grawitacyjną do lotu żaglowego. Po krótkim ?esowaniu? przy zboczu rozpoczęła podejście do lądowania. W wyniku zwiększonego opadania podjęła decyzję o wejściu do pozycji ?z wiatrem? od strony wschodniej z zamiarem lądowania na dolnym lądowisku na drodze startowej 01. Pilot nie wykonała tego podejścia i podjęła decyzję o lądowaniu na nieużytkowej części lądowiska na kierunku południowo- zachodnim. Na dobiegu chcąc uniknąć zderzenia ze słupem linii elektrycznej pilot przechyliła szybowiec w lewo i ściągnęła drążek sterowy. Szybowiec uniósł się w lewym zakręcie zerwał prawym skrzydłem linię telefoniczną i przyziemił trawersem na drodze graniczącej z lądowiskiem. W wyniku zdarzenia szybowiec został poważnie uszkodzony. Pilot nie odniosła żadnych obrażeń ciała i samodzielnie opuściła kabinę s

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-