WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/5107

samolot (airplane)

Cessna, 150

Kamień Śląski (EPKN)

2019-11-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 150
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MBR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kamień Śląski (EPKN)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-11-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 07.11.2019 r instruktor pilot samolotowy zaplanował przelot szkolny samolotem Cessna C150 M po trasie Kamień Śląski (EPKN) - Rudniki (EPRU). Po zatankowaniu samolotu, załoga pokołowała drogą kołowania "A". Przed zajęciem drogi kołowania "B" uczeń pilot wykonał próbę silnika i pokołował do progu pasa startowego 11. 0 godzinie 9:51 samolot rozpoczął start. Po oderwaniu się od ziemi, w trakcie pierwszej fazy wznoszenia, na wysokości około 60 m, silnik samolotu zaczął nierówno pracować i tracić moc. Instruktor przejął sterowanie i zaczął wykonywać zakręt z wiatrem w lewo do pasa startowego. W trakcie zakrętu (po około 180°) samolot został przeciągnięty i zderzył się z ziemią. W wyniku zdarzenia załoga odniosła poważne obrażenia ciała a samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-