INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0180

samolot (airplane)

Boeing 737 - 800

Katowice Pyrzowice (EPKT)

2020-01-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 737 - 800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Katowice Pyrzowice (EPKT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-01-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Sygnalizacja MASTER CAUTION - FUEL - FILTER BYPASS na silniku.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution