INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0224

wiatrakowiec (gyroplane)

Calidus

Laskowa powiat Limanowski

2020-01-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Calidus
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-XTBB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Laskowa powiat Limanowski
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-01-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot wiatrakowca
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczna wysokość przelotu wiatrakowcem nad stacją narciarską.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution