WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/0228

samolot (airplane)

Aero AT-3R100

Marki / Warszawa

2020-01-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aero AT-3R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RWC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Marki / Warszawa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-01-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

1. Dla wariantu samolotu ze zbiornikami paliwa w skrzydłach uaktualnić treść Rozdziału 4, pkt 4.4.2. Instrukcji Użytkowania w Locie ATL3.03 Uzupełnienie nr 76 z października 2018 r., usuwając polecenie Zbiornik paliwa ? poziom paliwa i zamknięcie korka wlewu ? SPRAWDZIĆ z podpunktu (3)(4) Przednia część kadłuba na str. 4-6 oraz wprowadzić polecenia o identycznej treści w podpunktach (2) Lewe skrzydło na str. 4-6 i (7) Prawe skrzydło na str. 4-7. 2. Rozważyć uzupełnienie Rozdziału 3 Procedury awaryjne ww. Instrukcji Użytkowania w Locie o procedurę postępowania w przypadku utraty korka skrzydłowego zbiornika paliwa podczas lotu.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 17:40 LMT załoga kobieca pilot-instruktor i uczeń-pilot wystartowała na samolocie AT-3R100 do lotu zapoznawczego w nocy wg zad.V/1 wg Programu szkolenia samolotowego do licencji zawodowej. Samolot został skierowany do strefy nad Wyszkowem. Lot w strefie był wykonywany na wysokości ok. 2000 ft. W trakcie wykonywania lotu w strefie zauważono nienormalne wskazania paliwomierzy: w lewym zbiorniku było ok 22 litrów paliwa, a prawy zbiornik był cały czas pełny. Po chwili załoga stwierdziła brak korka paliwa w prawym skrzydle przy dalszym szybkim spadku poziomu paliwa w lewym zbiorniku. Instruktor podjęła decyzję o powrocie na lotnisko. Po ok. 51 minutach lotu silnik się zatrzymał, a próby jego uruchomienia nie powiodły się. Samolot lądował przymusowo na lesie w okolicy m. Marki k/Warszawy. Samolot został zniszczony, ale nie zapalił się. Załoga odniosła drobne obrażenia i o własnych siłach opuściła samolot. W prawym zbiorniku paliwomierz do końca pokazywał 50 l ? pełny zb

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution