POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/0419

samolot ULM (ultralight airplane)

CTLS

Lądowisko Milewo (EPMX)

2020-02-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CTLS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OM-M494
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Milewo (EPMX)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy turystyczny PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata kierunku podczas dobiegu i zatrzymanie z boku pasa

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution