INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0477

samolot (airplane)

ATR, ATR-72-200

EDDK

2020-02-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ATR, ATR-72-200
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SPD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EDDK
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Komunikat asymetrii położenia klap skrzydłowych "FLAPS ASSYM", lądowanie bez klap.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution