INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0752

śmigłowiec (helicopter)

Robinson R-44 II

Bukowina

2020-09-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Robinson R-44 II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HPL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bukowina
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-09-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowcowy zawodowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Spadek mocy silnika w trakcie inspekcji linii energetycznej.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution