INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0905

samolot (airplane)

Aero At-3 R100

CTR lotniska Rzeszów Jasionka (EPRZ)

2020-03-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aero At-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CLG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
CTR lotniska Rzeszów Jasionka (EPRZ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-03-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie przestrzeni kontrolowanej

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution