INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1040

samolot (airplane)

Cessna 152

Strefa EPTS02D / Ostrów Mazowiecka - Grądy (EPGY)

2020-06-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WWH
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Strefa EPTS02D / Ostrów Mazowiecka - Grądy (EPGY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy turystyczny P
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie przestrzeni czynnej strefy TSA

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution