WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1093

samolot ULM (ultralight airplane)

KR-030 Topaz-XLS

Lądowisko Nieborów-Bobrowniki

2020-04-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
KR-030 Topaz-XLS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-STOM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Nieborów-Bobrowniki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-04-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie z linię energetyczną i ziemią podczas lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-