INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1140

samolot (airplane)

ATR, ATR-72

EYKA

2020-04-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ATR, ATR-72
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SPA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EYKA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-04-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przerwany start - brak wzrostu wartości momentu obrotowego (TORQUE) prawego silnika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution