WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1162

szybowiec (glider)

GROB G103 Twin Astir Twin II

EPJL

2020-05-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
GROB G103 Twin Astir Twin II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3934
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPJL
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie z niedolotem i zahaczenie lewym skrzydłem o betonowy słup.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution