WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1178

paralotnia (paraglider)

Advance Jota

Żar (EPZR)

2020-05-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Advance Jota
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Żar (EPZR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Upadek paralotni po starcie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution