WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1213

szybowiec (glider)

SZD-48-1 Jantar Standard 2

Las Michałków

2020-05-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-1 Jantar Standard 2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3701
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Las Michałków
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy (SPL)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaryjne wyczepienie szybowca-korkociąg.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution