POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/1260

samolot (airplane)

PZL-104 Wilga 35A

Kielce - Masłów (EPKA)

2020-05-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-104 Wilga 35A
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AGD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kielce - Masłów (EPKA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Zarządzić sprawdzenie na wszystkich samolotach PZL-104 Wilga stanu końcówek popychaczy układów sterowania płatowcem ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność pęknięć oraz objawy występowania zjawisk zmęczeniowych (do wykonania przy najbliższej 100-godzinnej obsłudze płatowca).

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata możliwości sterowania lotkami w locie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution