INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1276

samolot ULM (ultralight airplane)

Sirius TL-3000

Rybnik - Gotartowice (EPRG)

2020-05-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Sirius TL-3000
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-RUA20
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie przedniej goleni podwozia i śmigła.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution