WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1347

motoparalotnia (powered paraglider)

skrzydło Nucleon WRC Cabrio (wing)

Leśna Podlaska

2020-06-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
skrzydło Nucleon WRC Cabrio (wing)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leśna Podlaska
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 4 czerwca 2020 roku około godz. 19:20 LMT w miejscowości Leśna Podlaska pilot z pasażerem wystartowali z terenu przygodnego paralotnią z napędem do lotu widokowego. Po starcie w początkowej fazie lotu, w kierunku zabudowań miejscowości Leśna Podlaska doszło do awaryjnego lądowania, w wyniku którego, doszło do pożaru. Pilot i pasażer doznali poważnych oparzeń ciała. Z miejsca zdarzenia zostali przewiezieni do szpitali. Jednostka napędowa wraz z wózkiem zostały zniszczone (spalone). Skrzydło paralotni znajdowało się około 7 metrów od miejsca upadku zespołu napędowego (z wózkiem) w stanie praktycznie nie uszkodzonym (spaleniu uległy jedynie linki skrzydła na długości około 1,5 do 2 metrów od strony zespołu napędowego). Komisja jest trakcie ustalania przyczyn zdarzenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution