WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1347

motoparalotnia (powered paraglider)

skrzydło Nucleon WRC Cabrio (wing)

Leśna Podlaska

2020-06-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
skrzydło Nucleon WRC Cabrio (wing)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leśna Podlaska
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 4 czerwca 2020 roku około godz. 19:20 LMT w miejscowości Leśna Podlaska pilot z pasażerem wystartowali z terenu przygodnego paralotnią z napędem do lotu widokowego. Po starcie w początkowej fazie lotu, w kierunku zabudowań miejscowości Leśna Podlaska doszło do awaryjnego lądowania, w wyniku którego, doszło do pożaru. Pilot i pasażer doznali poważnych oparzeń ciała. Z miejsca zdarzenia zostali przewiezieni do szpitali. Jednostka napędowa wraz z wózkiem zostały zniszczone (spalone). Skrzydło paralotni znajdowało się około 7 metrów od miejsca upadku zespołu napędowego (z wózkiem) w stanie praktycznie nie uszkodzonym (spaleniu uległy jedynie linki skrzydła na długości około 1,5 do 2 metrów od strony zespołu napędowego). Komisja jest trakcie ustalania przyczyn zdarzenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-