WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1368

samolot ULM (ultralight airplane)

Tecnam P92 ECHO

Bedoń Wieś

2020-06-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P92 ECHO
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SAWS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bedoń Wieś
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie awaryjne - urwane śmigło.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution