POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/1440

samolot (airplane) / samolot ULM (ultralight airplane)

TECNAM P2008 JC / P2002 Sierra

Kraków Pobiednik (EPKP)

2020-06-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM P2008 JC / P2002 Sierra
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AKR / OK-XUU-25
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków Pobiednik (EPKP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot samolotowy CPL(A) / Pilot samolot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zbliżenie SP w locie po kręgu nadlotniskowym i agresywne zachowanie załogi dolatującego SP.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution