POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/1506

szybowiec (glider)

Puchatek KR 03A

Włocławek-Kruszyn (EPWK)

2020-06-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Puchatek KR 03A
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3551
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Włocławek-Kruszyn (EPWK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Włocławski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie dobiegu uczeń-pilot gwałtownie wychyliła ster kierunku w lewo. Szybowiec utracił kierunek dobiegu, zahaczył lewym skrzydłem o ziemię i wykonał cyrkiel. W wyniku cyrkla uszkodzona została wykonana z metalowej rurki płoza lewego skrzydła.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution