WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1555

śmigłowiec ULM (ultralight helicopter)

Phoenix UH-22 (przeróbka Robinson R-22 Beta (modification))

Strzegom

2020-06-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec ULM (ultralight helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Phoenix UH-22 (przeróbka Robinson R-22 Beta (modification))
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HBOG/A74BOG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Strzegom
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

2020/1555/1 dla Prezesa ULC: analiza i zmiana przepisów ws. wpisu do ewidencji oraz określenia kryteriów i wymagań dotyczących konstrukcji amatorskich i eksperymentalnych. 2020/1555/2 dla Prezesa ULC: sprawdzanie podczas kontroli statków powietrznych z kategorii K6E - czy spełniają kryteria, o którym mowa w rozporządzeniu ws. klasyfikacji statków powietrznych. 2020/1555/3 dla Prezesa ULC: opracowanie wytycznych dla producentów i budowniczych urządzeń latających w zakresie budowy i modyfikacji statków powietrznych oraz przeprowadzenie seminarium.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 20:16 LMT pilot-właściciel śmigłowca ultralekkiego Phoenix UH-22 o znakach rozpoznawczych SP-HBOG wystartował do przelotu z miejsca stałego bazowania do oddalonego o ok. 7 km miejsca, gdzie miał umówione spotkanie. Na pokładzie śmigłowca znajdował się podróżn, znajomy pilota. W trakcie przelotu, w odległości ok. 5 km od miejsca startu wystąpiły trudności z zachowaniem równowagi śmigłowca w locie, poprzedzone, według świadków, nienormalnymi odgłosami pracy zespołu napędowo-wirnikowego. Pilot nie zdołał opanować śmigłowca, który o godz. 20:20 LMT zderzył się z ziemią ulegając całkowitemu zniszczeniu. Pilot i podróżny ponieśli śmierć na miejscu wypadku. W trakcie badania zdarzenia stwierdzono, że pilot-właściciel nie posiadał żadnych oficjalnych kwalifikacji do pilotowania śmigłowca, a wpisany do ewidencji ULC w kategorii K6E. Eksperymentalna, podkategorii UL-H. Śmigłowiec Phoenix UH-22 o znakach rozpoznawczych SP-HBOG to dokonana przez jego właściciela przeróbka certyfikowane

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution