WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1573

samolot (airplane)

PS-28 Cruiser

Warszawa Babice (EPBC)

2020-07-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PS-28 Cruiser
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GBE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 01.07.2020 r. w EPBC dla ucznia-pilota szkolącego się do licencji PPL(A) zaplanowano loty samodzielne po kręgu. Uczeń-pilot zapoznał się z warunkami meteorologicznymi oraz sytuacją nawigacyjną nad lotnisku EPBC, przyjął samolot i przystąpił do wykonywania planowanych lotów. Pierwszy lot uczeń-pilot wykonał z instruktorem (bez uwag), a następnie przystąpił do wykonywania kręgu samodzielnego. Start, lot po kręgu i podejście do lądowania uczeń-pilot wykonał bez uwag. Podczas lądowania w fazie przyziemienia samolot odbił się dwukrotnie od drogi startowej i przyziemił na przednie kółko, czego wynikiem było jego oderwanie i uszkodzenie śmigła. Samolot zatrzymał się przy bocznej krawędzi pasa startowego. Pilot opuścił samolot o własnych siłach i nie odniósł w wyniku wypadku żadnych obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-