WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1574

samolot (airplane)

Piper PA-46-500TP

Warszawa Babice (EPBC)

2020-07-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Piper PA-46-500TP
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EVA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy, PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 01.07.2020 r. pilot zaplanował lot po trasie EPBC-EPRU. Po wykonaniu przeglądu samolotu i analizie materiałów meteorologicznych pilot uruchomił silnik samolotu i pokołował do pasa trawiastego (kierunek 28) w celu wykonania startu i lotu po trasie. Pas betonowy 28 był w tym momencie zablokowany przez inny samolot. Podczas startu po osiągnięciu prędkości około 55 Kt samolot zaczął gwałtownie skręcać w prawo. Pilot wcisnął lewy pedał sterownicy nożnej i samolot rozpoczął skręt w lewo przemieszczając się z trawersem Po chwili urwane zostało koło przednie i uszkodzone śmigło. Samolot dalej przemieszczając się z trawersem wyłamał golenie podwozia głównego (jedną w kierunku kadłuba, drugą w kierunku przeciwnym). Samolot skończył dobieg na kadłubie. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution