WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1581

śmigłowiec (helicopter)

GUIMBAL, G-2 Cabri

Nowe Miasto n. Pilicą (EPNM)

2020-07-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
GUIMBAL, G-2 Cabri
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NCA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowe Miasto n. Pilicą (EPNM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:40
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ACSL LAW Dęblin
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

-

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution