WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1620

samolot ULM (ultralight airplane)

Aeroprakt 22LS

Lądowisko Zator

2020-07-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt 22LS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SHOR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Zator
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot samolotu ultralekkiego
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 5 lipca 2020 r. na lądowisku Zator uczeń-pilot kontynuował szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UACP. O godzinie 8:33 LMT pod nadzorem instruktora uczeń-pilot pilotujący samolot ultralekki Aeroprakt A22 LS rozpoczął rozbieg do drugiego tego dnia samodzielnego lotu szkolnego po kręgu. W początkowej fazie rozbiegu samolot zaczął zbaczać w lewą stronę. Instruktor chcąc, aby uczeń-pilot skorygował kierunek rozbiegu podał komendę przez radio ?dodaj prawej nogi? jednak samolot kontynuował rozbieg odchylony od osi pasa startowego w lewo. W konsekwencji samolot wyjechał z pasa startowego na pole uprawne. Uczeń-pilot nie przerwał rozbiegu, samolot zderzył się z nierównością terenu i zatrzymał się. Uczeń-pilot samodzielnie opuścił kabinę samolotu. W związku z odczuwanym przez niego bólem kręgosłupa powiadomiono służby ratownicze, które przewiozły ucznia-pilota do szpitala. W trakcie zdarzenia samolot został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution