POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/1662

szybowiec (glider) / spadochron (parachute)

PZL KR 03 Puchatek / b.d. (ND)

Krosno (EPKR)

2020-02-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL KR 03 Puchatek / b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Krosno (EPKR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor FI(S) / skoczek
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczne zbliżenie szybowca i skoczka spadochronowego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution