WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1766

samolot (airplane)

Tecnam P2006T

EPBY

2020-07-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KEY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPBY
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 14 lipca 2020 roku załoga w składzie: pilot-instruktor oraz uczeń-pilot wykonywali lot szkolny w ramach szkolenia ME samolotem wielosilnikowym Tecnam P2006T o znakach rejestracyjnych SP-KEY. Start do strefy pilotażu z lotniska Bydgoszcz (EPBY) nastąpił o godz. 07:31 hrs UTC. Około godz. 08.10 hrs UTC samolot Tecnam P2006T, (SP-KEY) podchodził do lądowania na lotnisku Bydgoszcz (EPBY) na pas 08. Po zgłoszeniu pozycji na prostej otrzymał zezwolenie na lądowanie, a pilot poprosił o wykonanie ladowania z przyziemieniem (T&Go) lub niski przelot (Low Pass) i otrzymał zezwolenie z wieży kontroli lotów na niski przelot (LowPass). Po wykonanym LowPass samolot Tecnam P2006T, SP-KEY na małej prędkości (wg obserwacji kontrolera lotów) i z dużym kątem natarcia skrzydła wykonał odlot z kursem pasa bez wznoszenia. Po kilku sekundach i wyraźnych oznakach przeciągnięcia przy małej wysokości lotu samolot wykonał skręt na prawe skrzydło i zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia z ziemią samolot Tecnam P2006T, SP-KEY ule

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-