WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1766

samolot (airplane)

Tecnam P2006T

Bydgoszcz (EPBY)

2020-07-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KEY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bydgoszcz (EPBY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ATO GRAFPROM AVIATION
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 14 lipca 2020 r. załoga samolotu Tecnam P2006T o znakach rozpoznawczych SP-KEY w składzie: pilot-instruktor (lat 61, licencja ATPL(A)) i uczeń-pilot (lat 27, licencja PPL(A)), wystartował o godzinie 09:30 do lotu do strefy pilotażu w ramach szkolenia do uprawnienia MEP(L). Około godziny 10:00 załoga zgłosiła zakończenie zadania w strefie pilotażu i powrót na lotnisko Bydgoszcz (EPBY). Na prostej do pasa RWY 08 załoga otrzymała zgodę na lądowanie na RWY 08, jednak instruktor poprosił kontrolera TWR (dalej jako: krl TWR) o procedurę konwojer lub niski przelot nad pasem. Po otrzymaniu zgody na niski przelot załoga kontynuowała lot nad RWY 08. Po ukończeniu manewru niskiego przelotu – załoga wykonała zakręt w prawo. Po kilku sekundach nastąpiło przeciągnięcie samolotu na małej wysokości i w początkowej fazie przeciągnięcia samolot z przechyłem na prawe skrzydło zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia nastąpił pożar samolotu. Samolot uległ zniszczeniu, a załoga poniosła śmierć na miejscu

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution