INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2128

szybowiec (glider)

SZD-9 bis 1E

Lądowisko Świebodzice (EPWC)

2020-07-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 bis 1E
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3037
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Świebodzice (EPWC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot szybowcowy FI
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zarzucenie spadochronika wyciągarki na skrzydło szybowca.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution