WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2200

motolotnia (powered hang glider)

AEROS, PROFI TL

Stara Kościelnica/Malbork

2020-08-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motolotnia (powered hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AEROS, PROFI TL
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MAIK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Stara Kościelnica/Malbork
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie w terenie przygodnym-awaria silnika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution