INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2223

samolot (airplane)

Diamond, DA20 C1

Biała Rawska

2020-08-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond, DA20 C1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NDI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Biała Rawska
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Spadek ciśnienia oleju w locie trasowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution