WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2264

szybowiec (glider)

SZD-9 Bocian

Włocławek-Kruszyn (EPWK)

2020-08-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 Bocian
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2824
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Włocławek-Kruszyn (EPWK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania szybowca zaczepienie prawym skrzydłem o krzaki i zderzył się z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution