WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2267

samolot (airplane)

Zodiac CH-601 XL

Kętrzyn-Wilamowo (EPKE)

2020-08-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Zodiac CH-601 XL
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-YII
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kętrzyn-Wilamowo (EPKE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przeciągnięcie i przepadnięcie podczas startu i zderzenie z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution