INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2281

ULM (ultralight aircraft)

K6E, Lighter 600 (flying device)

Tuchań

2020-11-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
K6E, Lighter 600 (flying device)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SUNY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Tuchań
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-11-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Świadectwo Kwalifikacji UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaryjne lądowanie w polu - przerwa w pracy silnika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution