WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2283

paralotnia (paraglider)

Mac Para Progress 2-33

Radziechowy / Żywiec

2020-08-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Mac Para Progress 2-33
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Radziechowy / Żywiec
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 9 sierpnia 2020 r. ze wzgórza w miejscowości Radziechowy k. Żywca odbywały się loty szkolne na paralotniach. Miejsce lądowania znajdowało się około 70 m poniżej miejsca startu. Około godz. 9:00 do swojego dwunastego i pierwszego w tym dniu lotu, przygotował się uczeń-pilot paralotniowy pod nadzorem instruktora. Po prawidłowym starcie paralotnia zmieniła kierunek lotu. Uczeń-pilot pomimo odpowiednich komend podawanych przez instruktora drogą radiową nie zmienił kierunku lotu. W konsekwencji skrzydło paralotni zahaczyło o drzewo. Nastąpiła jego deformacja i całkowite wyhamowanie prędkości lotu. Uczeń-pilot spadł na ziemię z wysokości około 7-8 metrów, łamiąc po drodze gałęzie drzewa. Po upadku uskarżał się na ból kręgosłupa. Powiadomiono Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które po przybyciu na miejsce zdarzenia wezwało śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec przetransportował poszkodowanego ucznia-pilota do szpitala.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution