INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2307

samolot (airplane)

Diamond DA42

Warszawa Babice (EPBC)

2020-08-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond DA42
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TRL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Samoczynne wyłączenie lewego silnika po lądowaniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution