WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2355

motoszybowiec (motor glider)

Straton D-8

Biały Bór

2020-08-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Straton D-8
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3314
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Biały Bór
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uderzenie szybowca w ziemię podczas startu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution