INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2593

samolot ULM (ultralight airplane)

RANS S-6 ES

Niemstów / Lubin

2020-08-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
RANS S-6 ES
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SITP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Niemstów / Lubin
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Osoba bez uprawnień
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie podwozia i łopat śmigła na dobiegu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution