WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2733

motoparalotnia (powered paraglider)

b.d. (ND)

Rudniki

2020-09-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rudniki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-09-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotni PPGG
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 03.09.2020 r. z terenu przystosowanego do startów i lądowań wystartowała motoparalotnia. Pilot zamierzał wykonać lot widokowy z pasażerem. Chwilę po oderwaniu się od ziemi silnik motoparalotni utracił częściowo moc. Motoparalotnia zaczęła opadać w konsekwencji wózek paralotni zahaczył o drzewo, a następnie linki skrzydła paralotni uderzyły w druty trakcji elektrycznej średniego napięcia i motoparalotnia na nich zawisła. W trakcie zdarzenia pilot nie odniósł żadnych obrażeń ciała, a pasażerka odniosła lekkie obrażenia ciała.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution